Skip links

Μαθήματα Αγγλικών

Εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας

Ξένες γλώσσες

Για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη η κατάταξη των μαθητών ανάλογα με την ηλικία τους. 

Στο Learn2Learn ξεκινάμε τη μάθηση σαν παιχνίδι και συνεχίζουμε μεθοδικά και ουσιαστικά κερδίζοντας χρόνο και φυσικά έξοδα για τους γονείς οι οποίοι ενημερώνονται διαρκώς μέσα από τακτικές εκθέσεις αξιολόγησης και προγραμματισμένες συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς μας.

Το Learn2Learn προετοιμάζει τους μαθητές για τα πτυχία φορέων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ (British Council, Hellenic American Union, Institut Français d’Athènes, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).

Προετοιμασία υποψηφίων

Αναλαμβάνουμε επίσης την προετοιμασία υποψηφίων για τα ειδικά μαθήματα των Αγγλικών και Γαλλικών για τις εισαγωγικές εξετάσεις στις σχολές Γαλλικής και Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθώς και στα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Αγγλικά

Ενσωματώνουμε την Πέμπτη τάξη (E class) στην τάξη του Lower! Όλα τα τμήματα είναι αυστηρώς ολιγομελή προκειμένου η διδασκαλία να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες κάθε μαθητή ξεχωριστά χωρίς να αφήνονται δυσαναπλήρωτα κενά στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Μέσα στα πλαίσια της επικοινωνιακής και διαφοροποιημένης διδακτικής προσέγγισης και της μεθόδου Active Learning που ακολουθούμε σε όλα τα επίπεδα των Αγγλικών, η διδασκαλία πραγματοποιείται πέρα από το έντυπο υλικό (student’s book, workbook, companion, grammar book, writing booklet) και μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Στο κέντρο μας αξιοποιούμε την κλίση των παιδιών προς τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα ώστε να δημιουργήσουμε πρόσφορο περιβάλλον για την κατανόηση και αφομοίωση της πληροφορίας ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ικανότητα συγκέντρωσης των μαθητών, δίνοντας τους επιπλέον ερεθίσματα.

Οι μαθητές με την καθοδήγηση του καθηγητή εξασκούνται σε εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται με τη διδακτέα ύλη και μαθαίνουν με τον πλέον ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον η διδασκαλία γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα μέσα από τη χρήση διαδραστικού πίνακα και ψηφιακού υλικού ειδικά προσαρμοσμένου στις ανάγκες των μαθητών κάθε επιπέδου.

Αγγλικά για επαγγελματίες

Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα (ESP) που απευθύνονται σε επαγγελματίες και σπουδαστές τεχνικών σχολών που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην Αγγλική Γλώσσα εστιάζοντας στον επαγγελματικό τους κλάδο. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιστάσεις επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον έχουν συγκεκριμένη δομή και διαφέρουν από εκείνες της καθημερινής ζωής, τα Αγγλικά για Επαγγελματίες θα σας προετοιμάσουν επαρκώς για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του δικού σας εργασιακού χώρου και να νιώσετε αυτοπεποίθηση στις επαφές με πελάτες, συναδέλφους και προμηθευτές. 

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο χώρο του κέντρου μας και μπορεί να είναι ατομικά ή σε γκρουπ και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων.

Εντατικά τμήματα προετοιμασίας για τα Αγγλικά ως ειδικό μάθημα

Στο συγκεκριμένο τμήμα θα εξοικειωθείτε με τη μεθοδολογία των γραπτών εξετάσεων των Πανελληνίων στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας. (Μέρος Α’ Γραπτό κείμενο, Μέρος Β’ Γλωσσική Επίγνωση, Μέρος Γ’ Παραγωγή γραπτού λόγου).