Σχολική Μελέτη Δημοτικού και Γυμνασίου - Αγγλικά - Γαλλικά - Greek for Foreigners. Σχολική Μελέτη Δημοτικού και Γυμνασίου - Αγγλικά - Γαλλικά - Greek for Foreigners.

Οικονομικά πακέτα φοίτησης

Ειδικά οικονομικά πακέτα φοίτησης για συνδυασμό εκμάθησης ξένων γλωσσών και μελέτης σχολικών μαθημάτων!

  • Δωρεάν Εγγραφή.
  • 1 μήνας δωρεάν (15-30 Σεπτεμβρίου και 1-15 Ιουνίου).
  • Με 1 ώρα καθημερινή Σχολική Μελέτη ΔΩΡΕΑΝ η Junior A.
  • Με 2 ώρες καθημερινή Σχολική Μελέτη ΔΩΡΕΑΝ η Junior A και η Junior B.
  • 20% έκπτωση στη δεύτερη ξένη γλώσσα.
  • 15% έκπτωση για μία ξένη γλώσσα και 10% έκπτωση για μελέτη.
  • 15% έκπτωση για Αγγλικά, 20% έκπτωση για Γαλλικά και 10% έκπτωση για Μελέτη.
  • 10% έκπτωση στο δεύτερο παιδί. Για παραπάνω υπηρεσίες εφαρμόζονται επιπλέον οι εκπτώσεις που ισχύουν και για το πρώτο παιδί.
  • Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι ειδικές τιμές ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν.

Η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται από 1η Οκτωβρίου σε 9 ισόποσες δόσεις. Για εφάπαξ προκαταβολή διδάκτρων εφαρμόζεται επιπλέον έκπτωση.

Learn2Learn