Σχολική Μελέτη Δημοτικού και Γυμνασίου - Αγγλικά - Γαλλικά - Greek for Foreigners. Σχολική Μελέτη Δημοτικού και Γυμνασίου - Αγγλικά - Γαλλικά - Greek for Foreigners.

Ειδικά οικονομικά πακέτα φοίτησης για συνδυασμό εκμάθησης ξένων γλωσσών και μελέτης σχολικών μαθημάτων!

  • Δωρεάν Εγγραφή.
  • 20% έκπτωση στη δεύτερη ξένη γλώσσα.
  • 15% έκπτωση για μία ξένη γλώσσα και 10% έκπτωση για μελέτη.
  • 15% έκπτωση για Αγγλικά, 20% έκπτωση για Γαλλικά και 10% έκπτωση για Μελέτη.
  • 10% έκπτωση στο δεύτερο παιδί. Για παραπάνω υπηρεσίες εφαρμόζονται επιπλέον οι εκπτώσεις που ισχύουν και για το πρώτο παιδί.
  • Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι ειδικές τιμές ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν.

Για εφάπαξ προκαταβολή διδάκτρων εφαρμόζεται επιπλέον έκπτωση.

Δίδακτρα εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας...

Learn2Learn